Vol 7, No 2 (2017)

July

Table of Contents

Articles

Mykhaylo A. Sukhorolsky, Ivanna V. Andrusyak, Lubov I. Kolyasa
PDF
Vali M. Kurbanov, Elchin J. Ibadov, Gunel R. Hajiyeva
PDF
A. Ya. Akhundov, B. R. Selimkhanov
PDF
Antonio Di Nola, Revaz Grigolia, Ramaz Liparteliani
PDF
A. Eroglu, V. S. Guliyev, M. N. Omarova
PDF
R. Rahimi, A. P. Farajzadeh, S. M. Vaez
PDF
M. Guadalupe Morales, Juan H. Arredondo
PDF
Salaudin Umarkhadzhiev
PDF
Infeliz Carvalho Coxe, Feliz Minhós
PDF
A. R. Aliev, R. J. Heydarov
PDF
Z. Nytrebych, Oksana M. Malanchuk, Volodymyr S. Il'kiv, Petro Ya. Pukach
PDF
Ali Huseynli, Vidadi Mirzoyev, Aida Quliyeva
PDF